Trainingen

De trainingstijden verschillen per groep waarin men ingedeeld is.
Deze indeling wordt gemaakt aan de hand van de voorgang van de zwemmer.