Gedrag, Protocol en Vertrouwenspersoon

Gedragscode Vrijwilligers

Wij hebben als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode. Wanneer je bij ons komt helpen als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

83 KBGedragscode de Stelle

Protocol omgang ongewenst gedrag

Indien ongewenst gedrag geconstateerd wordt waar een van de leden binnen onze vereniging hinder van ondervindt gaat melding hiervan via een vast protocol.

100 KBProtocol concept de Stelle

Vertrouwenspersoon

Het Bestuur wijst minimaal één persoon binnen de vereniging aan voor de functie van vertrouwenspersoon, die de functie vrijwillig en onbetaald binnen de vereniging vervult. In onze vereniging is dit Anthonia Mackloet en is te bereiken via vertrouwenspersoon@destelle.nl

92 KBVertrouwenspersoon de Stelle