Geschiedenis

De geschiedenis van ZC “De Stelle” is een erg lange. Het is niet voor niets de oudste zwemvereniging van Goeree-Overflakkee. Reeds in de jaren 50 was er al een zwemclub in Stellendam. Alleen was het iets anders dan nu. De leden van de vereniging mochten op vertoon van hun lidmaatschapskaart zwemmen op een afgebakende plaats in de Grevelingen, waar een steiger was gebouwd waar men het water in kon.

Toen in 1967 het openluchtbad in Stellendam in gebruik werd genomen, kwamen er een paar jongelui met het idee om in dit zwembad een zwemclub op te richtten. Eigenlijk is toen de oude club, die nog in het buitenwater trainde, overgegaan in deze nieuwe club. Het behield gewoon zijn oude naam, “De Stelle”. Deze vereniging ging al wel aardig groeien, want onder leiding van een heuse trainer groeide de vereniging tot zo’n 20 leden. De trainingen werden verzorgd door badmeester van Bassum.

Toen in 1970 Dhr. Snoey badmeester werd kreeg ook hij het verzoek om trainer te worden. Hij gaf gehoor aan dit verzoek en hij kreeg naast de functie van trainer eigenlijk de algehele leiding. Onder zijn leiding ging de zwemclub verder groeien. Het ging nog wel niet zo snel, maar dat was voornamelijk te wijten aan het onverwarmde water in het buitenbad. Dat is natuurlijk wel eens wat anders dan het huidige subtropisch zwemparadijs waar heden ten dage in wordt getraind.

In 1973 werd er een nieuw bestuur gevormd. De club was al aardig gegroeid, er waren namelijk zo’n 40 leden! In de jaren daarna ging het al beter met de club. Door de komst van verwarmd zwembadwater groeide het ledenaantal explosief en kwam het al snel rond de 75 te liggen. Hierdoor konden er ook steeds meer wedstrijden worden gezwommen, waardoor het voor de leden ook steeds interessanter werd.

In 1988 werd er een overdekt zwembad gebouwd. Een subtropisch zwemparadijs om precies te zijn. Dankzij het overdekte zwembad groeit het ledenaantal tot boven de 100 leden. Niet alleen het aantal leden, maar ook het aantal evenementen groeit. Zo worden er in de jaren een dikke 20 wedstrijden en evenementen verzwommen.

Er werden vooral vriendschappelijke wedstrijden verzwommen. Vanaf 2000 is onze vereniging overgestapt op het startvergunninghouderschap. Vanaf dat jaar werden er “echte” wedstrijden gezwommen. De Stelle was het eerste jaar actief in de D-2 afdeling van de ZRO-competitie. Daarnaast werden er ook Speedo-wedstrijden gezwommen.