Warning: Declaration of Graphene_Description_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/1/7/1/destelle.nl/httpd.www/NvS/wp-content/themes/graphene/includes/theme-menu.php on line 6 Warning: Declaration of Walker_PageDescription::start_el(&$output, $page, $depth, $args, $current_page) should be compatible with Walker_Page::start_el(&$output, $page, $depth = 0, $args = Array, $current_page = 0) in /customers/1/7/1/destelle.nl/httpd.www/NvS/wp-content/themes/graphene/includes/theme-menu.php on line 93 Reglement » Nacht van Stellendam

Reglement

 1. Bij aankomst in het zwembad dient de ploegleider zich te melden bij de wedstrijdleiding, waar hij de benodigde bescheiden ontvangt.
 2. Het opzetten van tenten geschiedt op door de wedstrijdleiding aan te wijzen plaatsen. Alleen deelnemende ploegen mogen hun tenten opzetten op de ligweide. Caravans, vouwwagens etc. worden niet toegelaten.
 3. Een ploeg bestaat maximaal uit:
  • 8 zwemmers(sters)
  • 1 reserve zwemmer(ster)

  Deze deelnemers aan deze marathon dienen gezond te zijn. Verder is er minimaal:

  • 1 ploegleid(st)er
  • 1 verzorg(st)er
 4. De ploegleider en verzorger moeten 18 jaar of ouder zijn. De zwemmers moeten 14 jaar of ouder zijn. Ook zwemmers die dit jaar 14 worden mogen deelnemen aan dit evenement.
 5. Per team mogen er slechts 8 personen zwemmen gedurende deze nacht. Indien meer zwemmers worden ingezet, volgt diskwalificatie van de wedstrijd. Een uitzondering hierop is het gebruik van de reserve. De reserve mag alleen ingezet worden indien dit absoluut noodzakelijk is (denk aan een bindend advies van het EHBO- of het massageteam). Het inzetten van een reserve gebeurt altijd in overleg, én met instemming van de wedstrijdleiding.
 6. Het zwemmen dient te geschieden in normale zwemkleding, zonder hulpmiddelen en zonder anderen te hinderen. Het gebruik van chloorbrillen wordt aangeraden.
 7. Het is de zwemmers in verband met de veiligheid niet toegestaan om horloges of sieraden te dragen. Ook dienen de nagels kortgeknipt te zijn.
 8. Er moet volgens de normale regels gewisseld worden. Wordt er te vroeg overgenomen, dan kan dit worden bestraft met 2 banen aftrek per keer van het totaal aantal afgelegde banen. Wisselen geschied altijd aan de diepe kant van het bad vanuit het water (geen startduik).
 9. Sanitair en kleedruimten van het zwembad zijn de gehele nacht ter beschikking van de deelnemers.
 10. Er zal tijdens de nachtmarathon een massageteam aanwezig zijn (gratis behandeling) voor de deelnemers. Voor ongevallen wende men zich tot de EHBO-dienst. Een arts is via de EHBO-post oproepbaar.
 11. Tijdens de gehele marathon dient er altijd 1 lid van het team in het water te zijn. Maximaal mogen er twee zwemmers per team in het water aanwezig zijn. De zwemmers dienen te allen tijde de uitgereikte badmuts duidelijk zichtbaar op het hoofd te gedragen. In overleg mag het team eigen badmutsen gebruiken.
 12. Tijdens de gehele nachtmarathon is het toegestaan technische keerpunten te maken. Echter dient dit op een veilige wijze te gebeuren zonder andere zwemmers te hinderen.
 13. Het is verboden alcohol (te nuttigen) en glaswerk of ander breekbaar materiaal mee te nemen. Tevens is roken in het gehele zwembad verboden.
 14. Het is verboden gebruik te maken van bassins, anders dan het wedstrijdbad, tijdens de nachtmarathon.
 15. De wedstrijdleiding is herkenbaar aan de rode badge. Medewerkers krijgen een gele badge.
 16. Alleen de ploegleiders onderhouden contact met de wedstrijdleiding. Aanwijzingen van de wedstrijdleiding dienen opgevolgd te worden. In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Haar beslissing, ook in geval van protesten, is bindend.
 17. De wedstrijdleiding stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, schade, ongevallen of enigerlei andere gebeurtenis.
 18. De wedstrijdleiding gaat ervan uit dat elke ploegleider op de hoogte is van het wedstrijdreglement en ook zijn/haar zwemmers inlicht over de regelgeving. De contactpersoon bevestigt met zijn/haar ondertekening dat kennis is genomen van het reglement.

Wij hopen op uw medewerking en begrip voor het naleven van deze regels